27 maja 2021


DZIEŃ MATKI 
W tym roku wychowankowie świetlicy jako upominki dla swoich mam z okazji Dnia Matki wykonały Lapbooki.

10 maja 2021

 

Wiosna ach to ty...

Wiosenne prace wykonane na zajęciach świetlicowych wymagały wiele kreatywności uczniów, a teraz  zdobią Galerię na korytarzu szkolnym oraz naszą świetlicę!!!04 maja 2021

    WITAJ MAJ TRZECI MAJ...W ramach obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole podczas zajęć świetlicowych uczniowie udali się pod pomnik na Rynek w Józefowie by zapalić znicze i uczcić minutą ciszy bohaterów , którzy oddali swoje życie w walkach za niepodległość Polski.

                                   23 kwietnia 2021

Temat dnia: Moja szkoła  jej Patron - Mieczysław Romanowski.


Każdego roku 24 kwietnia bardzo uroczyście obchodzimy Dzień Patrona  . W związku ze zbliżającym się świętem naszej szkoły przypomnimy sobie najważniejsze wydarzenia z życia Mieczysława Romanowskiego. 


 Ilustracja


Urodzony w Żukowie koło Horodenki w rodzinie zubożałej szlachty, syn Erazma i Agnieszki z Głowackich. Rodzice kładli nacisk na wychowanie religijne i patriotyczne syna, uczyli go kochać Boga i Ojczyznę. Jego ojciec dzierżawił majątek od swych krewnych Dzieduszyckich. Brat Mieczysława, Emeryk, gospodarował w pobliskim Żukocinie, drugi brat, Konstanty w Piotrkowie nad Dniestrem, a siostra, Józefa Skwarczyńska, w Kośmierzynie. Gimnazjum cesarsko - królewskie ukończył w Stanisławowie, potem studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim (1853-1857). Od 1860 pracownik lwowskiego Ossolineum (był także jego stypendystą). Współpracował z pismami, w tym lwowskimi, jak „Nowiny”, „Dziennik Literacki”, „Dzwonek”. Prowadził działalność oświatową wśród młodzieży rzemieślniczej.

Powstanie styczniowe

W 1862 Mieczysław Romanowski dowodził oddziałem młodzieży lwowskiej, który wymaszerował w kierunku granicy 2 lutego 1863, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Złapano ich pod Artasowem i wsadzono do więzienia. Romanowski wyszedł 4 marca i dołączył do oddziału powstańczego pod dowództwem Marcina Borelowskiego „Lelewela”, gdzie uzyskał stopień kapitana i został adiutantem dowódcy. Granicę przekroczyli w okolicy Tarnogrodu. Wraz z oddziałem działał na terenie południowej Lubelszczyzny, głównie powiatu biłgorajskiego.
16 kwietnia w rejonie Borowych Młynów 300-osobowy oddział „Lelewela” został zaatakowany przez siły rosyjskie pod dowództwem mjr. Iwana Sternberga i stawił dzielny opór, kilkakrotnie odrzucając Rosjan uderzeniem na bagnety. 24 kwietnia 1863 oddział „Lelewela” został zaskoczony przez wojska rosyjskie podczas odpoczynku pod Józefowem. Po pierwszej salwie przeciwnika, kpt. Romanowski wezwał ochotników do osłony odwrotu. 70 powstańców stawiało krótki, lecz bohaterski opór. Niestety, garstka ta, zaatakowana przez przeważające siły nieprzyjaciela, nie była w stanie zatrzymać Rosjan, ale bohaterstwem swym umożliwiła wycofanie się oddziału. Powstańcy stracili 27 poległych. Poległ też kpt. Romanowski, trafiony pociskiem w czoło. Pochowany jest prawdopodobnie na cmentarzu parafialnym w Józefowie.
Twórczość

Debiutował w 1854 poematem „Chorąży”, opublikowanym w „Nowinach”. Najpopularniejszym dziełem Romanowskiego było ,,Dziewczę z Sącza’’.
Uprawiał poezję tyrtejską. Część swoich utworów nazywał powieściami poetyckimi, były to jednak raczej poematy epickie (Chorąży, Łużeccy, Dziewczę z Sącza). Większość jego poematów osadzona została w przeszłości, np. „Łużeccy” w czasach panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Część dotyczyła też wydarzeń poświadczonych w dokumentach, np. wystąpienie mieszczan z Nowego Sącza przeciw Szwedom w 1655 w „Dziewczęciu z Sącza”. Utwór ten przedstawiał walkę patriotyczną kręgów mieszczańskich i plebejskich, co było dość oryginalne na tle ówczesnej polskiej twórczości historycznej, skupiającej się raczej na tradycji szlacheckiej.

Powstanie Styczniowe 1863-64 na ziemi biłgorajskiej. – Andrzej ...

20 kwietnia 2021

Temat dnia: Warzywa i owoce.


Plakaty warzywa i owoce – zdrowie na widelcu - Dekowizja.pl


Piosenki o warzywach i owocach:


Rebusy, wykreślanki, zagadki owocowo warzywne:

Jakie to owoce i warzywa?

Terapia PL: Wykreślanka: owoce i warzywa
Wykreślanka - PSM Winogrady


Kwaśne, rumiane, ogonek posiada.
Kiedy jest dojrzałe to na ziemię spada...

Żółciutkiej skórki tego owocu, gdy go obierasz nie spuszczaj z oczu.
Ta skórka groźna jest niesłychanie, łatwo się można poślizgnąć na niej...

Ładnie pachnie żółta skórka, kwaśny mają smak.
Zawierają witaminy, każdy wie że to …

Co to za owoc: tu i tam liście,
a miedzy nimi wiszą kiście.
Kuleczki maleńkie, soczyste i słodziusieńkie...

Czerwieni się ze wstydu.
Dojrzewa na słonku.
Wśród zielonych liści wisi na ogonku...

Jest czerwony z każdej strony,
a barszcz z niego też czerwony.
Ma gruby brzuszek i ogonek mały.
Będzie z niego barszczyk doskonały...

Pomarańczowy korzonek, zielony warkoczyk,
gdy mocno pociągniesz, wnet z ziemi wyskoczy...

Jest okrągła i zielona, liście zbite w głowę ma.
Mama dla nas ją ukisi, zimą nam surówkę da...

Zadanie do wykonania:

Wykonać pracę plastyczną farbami "Moje ulubione owoce i warzywa"


16 kwietnia 2021

Temat dnia: "Cuda z makulatury"

Makulatura - zalety płynące z recyklingu papieru

Makulatura – niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru.


MAKULATURA - Szkolne Blogi


MAKULATURA - Szkolne Blogi

MAKULATURA - Szkolne Blogi

Cuda z makulatury:
ekolozki: Co i co można zrobić z : MAKULATURY    Wiklina papierowa: co można z niej zrobić?

Co zrobić z rolek po papierze toaletowym? - Moje Dzieci Kreatywnie

Propozycja pracy plastycznej:

Jak zrobić organizer na biurko?