06 grudnia 2021

 Wizyta Mikołaja w naszej świetlicy

          6 grudnia do naszej świetlicy zawitał Święty Mikołaj, dzieci go przyjęły z wielką radością i ciekawością. Zaśpiewały mu piosenkę "Kochany panie Mikołaju", a on poczęstował ich cukierkami i wręczył prezenty do naszej sali.


15 listopada 2021

 Konkurs "Jesienne barwy" rozstrzygnięty. 

Na konkurs wpłynęły ciekawe prace wykonane z różnych jesiennych materiałów. Były one pomysłowe, samodzielnie oraz estetycznie wykonane.  

Nagrodzono prace Filipa Kmiecia z klasy III, Roberta Burdy z klasy II i Bartłomieja Kmiecia z klasy I.

Uczniowie otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczyła pani dyrektor.
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂

26 października 2021


Regulamin szkolnego konkursu 
 pt. „JESIENNE BARWY”

🍁🍂🍃🍁🍂🌿🍃🍂🍁🌿🍃🍁🍂


I. Do udziału w konkursie zapraszają  organizatorzy - nauczyciele świetlicy Szkoły Podstawowej   im. M. Romanowskiego w Józefowie.

II. Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody,
- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią,
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych uczniów świetlicy szkolnej,
- możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej i inni chętni uczniowie klas    I – III z naszej szkoły.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (np. jesiennych kolorowych liści, kasztanów, żołędzi, szyszek, owoców, warzyw itp.).
Uczniowie przygotowują pracę przestrzenną np. bukiet, stroik lub inna kompozycja, zwierzątko, ludzik, stworek i inne.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny wykonanych prac.
3. Oceniane będą:
- zgodność pracy z tematem;
- pomysłowość;
- umiejętność doboru różnych technik plastycznych;
- estetyka wykonanej pracy.
4. Opis pracy powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.
5. Prace należy składać w świetlicy szkolnej do 03.11. 2021 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: 04.11.2021 r.
7. Na laureatów czekają nagrody i dyplomy.

V. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu oraz na publikacje zdjęć prac w Internecie.

Zapraszamy!

🍁🍂🍃🍁🍂🌿🍃🍂🍁🌿🍃🍁🍂

22 października 2021

 Owocowe szaszłyki.

            W ramach realizacji "Programu dla szkół" podczas zajęć świetlicowych dzieci przypomniały sobie zasady zdrowego odżywiania, oraz samodzielnie wykonały szaszłyki z owoców, które najbardziej lubią. 

14 października 2021

 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

                  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci ze świetlicy szkolnej aktywnie włączyły się w obchody tego dnia w naszej szkole. Z tej okazji przygotowały miłą niespodziankę w postaci  kartek okolicznościowych oraz życzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi a także dla nauczycieli emerytów. Własnoręcznie wykonały  sto kartek. 
             Kartki dzieci wręczyły nauczycielom, pracownikom obsługi podczas akademii, a  nauczycielom emerytom  dostarczył Samorząd Uczniowski.


06 października 2021

 Nasze jesienne prace 

       Uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe bardzo chętnie wykonują prace plastyczne, które zdobią naszą świetlicę oraz korytarz szkolny. Oto niektóre z nich:

- prace w świetlicy:
- prace na korytarzu szkolnym: